ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

24 Απριλίου 2019 Hostexpo - Bulgaria

 

5η Έκθεση προϊόντων της Χαρ.Γ.Βιτσεντζάκης Σητεία 31/3/2019 - Greece

08 - 11 Φεβρουαρίου 2019 HORECA - Greece

         

 

07-10 Νοεμβρίου 2018 BULPEK - Bulgaria

 

 

09 - 12 Φεβρουαρίου 2018 HORECA - Greece

 

 

10 - 13 Φεβρουαρίου 2017 HORECA - Greece

 

 

12 - 15 Φεβρουαρίου 2016 HORECA - Greece

HORECA 2016

 

 

6 - 9 Φεβρουαρίου 2015 HORECA - Greece

 

 

7 - 10 Φεβρουαρίου 2014 HORECA - Greece

 

 

8- 11 Φεβρουαρίου 2013 HORECA - Greece

 

 

4- 7 Φεβρουαρίου 2012 HORECA - Greece

 

 

3 - 6 Φεβρουαρίου 2011 HORECA - Greece

 

 

HORECA 2010 - Greece

 

 

HORECA 2007 - Greece

 

Corfu 2007 - Greece

 

 

Artoza 2005 - Greece